Wednesday, April 25, 2012

ANaK KudA MAs - BAtcH ke 2


Sri MERgoNG - JakarTA


San PErmata - TeLUk INtan


KUda MAs Jr - Dok Pulau

SAlam..  Ini Adalah gambaR 3 ekor anak KUda MAs satu Ibu SATu BAPAK, KeseMua nya suDAh di Jual,  cuma Yang BEtinA saja MAsih SAYa simpan.  Yang BAtch Pertama sAYA simpan Buat PelApis BAKA Reban.  BATch ke 3 DAh pun Keluar 6 ekor sekrang anak C 4 JAntan 2 Betina.  Dah jual cuma TInggal sepasang saja lagi..  NantiKAn anak Kuda MAs + Induk Champ..  HEHHEHEHE